Luttra fiber

Information v.18 2016

Nu är fiberprojektet igång på allvar! Måndagen 11e april hölls ett informationsmöte med alla berörda i första etappen – Grimskullen, Blinningsberg, Aspelund och Sköttning. Representanter från våra entreprenörer, Kvänums Energi och Valdemars Maskinstation i Vara, berättade lite om sina företag…