Luttra fiber

Installation av mediaomvandlare i etapp 1-3

Hej!
Nu är noden klar och på fredag 24/2 kommer installation av fiberomvandlare ske i etapp 1.
De som installerar kommer från Elektronikhuset i Mariestad. För att de ska kunna genomföra installationen behöver de tillträde till er fastighet.
De börjar ca 08:30 och går sen från hus till hus fram till ca kl 16:00. Varje installation beräknas ta ca 15 minuter om allt flyter på planenligt.

Måndag 27/2 blir det installation i etapp 2, Luttra

Tisdag 28/2 blir det installation i etapp 3, Smeby

OBS!
Varje fastighet har fått en timme som de ska vara tillgängliga för installationen. Vilken tid som gäller för din fastighet kan du se längre ner på denna sidan! Glöm inte att kolla detta!

För er som inte har möjlighet att vara hemma aktuell tid får ombesörja att någon annan kan ta emot Elektronikhuset alternativt lämna nyckeln till Martin Johansson, Sköttning Lillängen, dagen innan och märka upp platsen där medieomvandlaren ska sitta.

Vid eventuella frågor kontakta Elektronikhuset på 0501-278049/ 0501-278036 alternativt Martin Johansson, LuttraFiber på 0722-233454.

 

Förtydligande!: Elektronikhuset installerar endast mediaomvandlaren och har ingenting att göra med router och TV-box från Telia och kan heller inte svara på frågor angående nätverk i huset eller tjänster.

 

När medeiomvandlaren är installerad ska nätet vara igång och du har äntligen en Fiberuppkoppling!

/LuttraFiber

 

 

TIDER FÖR INSTALLATION

Etapp 1

Medl-nr Kart-nr Förnamn Efternamn Fastighetsadress
Fre 24/2
08:30-09:30
159 89 Svante Larsson Marka Getaryggen
107 87.1 Göte Larsson Marka Grimskullen
131 90 Johan Lundin Marka Heden
142 10 Åke Pettersson Sköttning Blinningsberg 2
112 11 Lars Pryssander Sköttning Blinningsberg 1
117 61 Anders Axelsson Sköttning Aspelund 3
10:00-11:00
111 62 Joel Andersson Sköttning Aspelund 2
226 88 Agneta Eriksson Sköttning Aspelund 1
145 5 Marita Haraldsson Sköttning Solhem
144 97 Jan Öqvist Sköttning Forshagen
138 98 Christer Andersson Sköttning Nolgården 4
11:00-12:00
245 100 Bertil Darius Sköttning Nolgården 3
136 101 Torbjörn Larsson Sköttning Nolgården 2
136 99 Torbjörn Larsson Sköttning Nolgården 1
157 107 Susanne Molin Sköttning Gullängen
216 105 Martin Johansson Sköttning Lillängen
13:00-14:00
137 104 Johan Hägg Sköttning Hulegården 1
140 96 Nils-Erik Atterlöf Sköttning Ledsgården 2
182 94 Sven Ekbom Sköttning Ledsgården 1
134 106 Kent Lindström Sköttning Kvarnegården 1
146 108 Uno Lindström Sköttning kvarnegården 2
14:00-15:00
225 109 Ingrid Pettersson Sköttning Sörgården
223 93 Lennart Eriksson Sköttning Änghem
225 95 Ingrid Pettersson Sköttning Ledsgården 3
139 110 Rolf Andersson Sköttning Fridhem 1
143 111 Åke Johansson Skötning Fridhem 2
15:00-16:00
121 49 Carl-Henrik Aronsson Luttra Foglagården
129 69 Margaretha Aronsson Luttra Rogestorp 1
102 70 Jan-Erik Kjellin Luttra Rogestorp 2
116 78 Stefan Lennartsson Luttra Majnegården 1
130 71.1 Gunnar Kjellén Luttra Backgården
 

 

Etapp 2

Medl-nr Kart-nr Förnamn Efternamn Fastighetsadress
Mån 27/2
08:30-09:30
158 134 Dag Ståhlfors Smeby 1
108 21 Erik Eklund Luttra Backetomten 2
233 22 Rolf Nilsson Luttra Backetomten 1
124 12 Rolf Hellström Luttra Krokstorp
237 102 Madeleine Hellström Sköttning Lillegården
135 8 Sture Gustavsson Luttra Fogdegården 2
10:00-11:00
235 60 Lars Jansson Luttra Ålleblick
115 56 Klas Pettersson Luttra Gropagården
106 64 Börje Ax Luttra stommen
101 48 Linus Nolheim Luttra Granebo
209 53 Andreas Fränberg Luttra Skövdesgården 1
214 54 Gunnar Ericsson Luttra Skövdesgården 2
11:00-12:00
213 55 Urban Rundquist Luttra Skövdesgården 3
106 65 Börje Ax Luttra Skräddaretomten 1
230 47 Luttra Bygdegårdsförening Luttra bygdegården
125 46 Berit Johansson Luttra Väktargården
113 66 Johan Ström Luttra Lugnet
148 67 Lars Ax Luttra Skräddartomten 2
13:00-14:00
220 58 Henric Hagberg Luttra Knaggården
241 153 Dogland Thelander Synnerål Lockgården 1
109 156 Ingemar Andersson Synnerål Gategården
132 165 Christer Fredriksson Synnerål Albogården
114 158 Ulrik Fredriksson Synnerål Uddagården 2
104 160 Gerd Eriksson Synnerål Uddagården 1
14:00-15:00
128 159 Daniel Ericsson Synnerål Skattegården
100 39.1 Jens Ivarsson Synnerål Övregården
100 39.2 Jens Ivarsson Synnerål Övregården
100 39.3 Jens Ivarsson Synnerål Övregården
211 32 Daniel Krona Karleby Storegården
221 31 Robin Fredriksson Karleby Skåningsgården 1
15:00-16:00
103 40 Robert Löfgren Leaby Övregården
120 79 Mats Andersson Luttra Majnegården 2
130 71.2 Gunnar Kjellén Luttra Backgården
150 43.1 Claes Arnesson Luttra Liden 1
150 43.2 Jonas Arnesson Luttra Liden 2
150 43.3 Erik Arnesson Luttra Liden 3
150 43.4 Håkan Arnesson Luttra Liden 1
 

 

 

Etapp 3

Medl-nr Kart-nr Förnamn Efternamn Fastighetsadress
Tis 28/2
08:30-09:30
149 163 Gunnar Ericsson Synnerål Nolgården
167 167 Eje Forss Synnerål Skottagården
238 166 Liberg Leif Synnerål Anderstorp
119 142 Tina Gustavsson Smeby Mellomgården 3
152 144 Roger Gustavsson Smeby Mellomgården 4
149 141 Gunnar Ericsson Smeby Smebyfält
10:00-11:00
217 36 Bob Karlsson Smeby Krakahemmet
179 151 Kajsa Sivers Smeby Finkagården
218 135 Sture Eliasson Smeby Stommen 3
155 136 Thomas Rehn Smeby Stommen 1
232 143 Jan-Olof Ericson Smeby Mellomgården 1
175 147 Karl-Anders Andersson Smeby Bossgården
11:00-12:00
154 169 Inge Lindgren Smeby Torsholmen 2
156 38 Andreas Karlsson Smeby Kvarnakulla
110 146 Urban Ståtenhag Smeby Kampagården
153 149 Lars Lindgren Smeby Lyckebo
171 171 Åsa Johansson Slöta Millomgården 1
171 172 Åsa Johansson Slöta Millomgården 2
13:00-14:00
247 173 Carl-Johan Persson Slöta Nolgården 3
200 174 Tommy Klasson Slöta Knapegården
224 175 Marianne Hjorth Slöta Nedergården
173 183 Ingemar Gunnarsson Slöta Backen 2
170 182 Bernt Larsson Slöta Nolgården 4
174 184 Karl-Gunnar Gunnarsson Slöta Karlsro
14:00-15:00
215 176 Vartofta rid och körsällskap Slöta Backen 3
169 177 Stefan Roslund Slöta Backen 1
210 178 Jakob Johansson Slöta Grevbäck
172 179 Raimo Halldén Slöta Oskarsborg
243 181 Berndt Bolms Slöta Bergatorp
15:00-16:00
Uppsamling