Luttra fiber

Information v.24

Medlemmar i LuttraFiber
Vi är nu inne i slutfasen av vårt stora fiberprojekt. Etapp ett till och med sex är igång och vi hoppas det fungerar till belåtenhet för alla. Det har varit lite småstrul här och där av många olika orsaker men i det stora sett, inget allvarligt eller extra ordinärt. I etapp sju och åtta pågår fortfarande en del arbete, framförallt fiber blåsning och svetsning men även lite avslutande grävarbete och tryckningar under vägar.
Skulle det mot förmodan vara någon medlem i etapp sju och åtta som inte satt upp sin anslutningslåda eller borrat hål genom väggen så ska detta göras omgående för att inte påverka projektet negativt. Planen för tillfället är att de som blåser och svetsar fiber kommer att fortsätta arbetet under semesterperioden, så om det finns någon som har något kvar att göra så gör det nu!
Vi börjar nu se lite vart åt det pekar med vår ekonomi och för att undvika att dra på oss ett onödigt stort lån att betala ränta på så kommer vi nu därför fakturera alla medlemmar fyra tusen kronor. Vi kommer då upp i att alla medlemmar betalat in 20000 SEK, om detta är den sista fakturan är dock svårt att avgöra i detta skedet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen LuttraFiber