Luttra fiber

Medlemsansökan till Luttra fiberförening

Jag ansöker om medlemskap i Luttra fiberförening Ekonomisk förening. Org. nr 769626-1176

Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet.
Bindande beställning görs på separat blankett efter beslut på medlemsstämma om projektets genomförande.

Jag har tagit del av information om fiberförening på landsbygd och är beredd att så långt möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.

Medlemsavgiften är för närvarande på 400 kronor/år. Efter ansökan är inskickad får du ett svar via e-post med betalningsuppgifter.

Första insatsen är 1000 kr per anslutning.

 

När projektet är igång kommer fakturering ske löpande tills slutsumman är betald.

Skriv ut ansökningsblanketten i länken nedan (2 exemplar). Fyll i alla uppgifter och skicka till adressen som står i ansökningsblanketten eller lämna direkt till någon i styrelsen.

Medlemsansökan LuttraFiber