LuttraFiber kallar till årsmöte tisdagen 28 mars kl 19:00 i Luttra bygdegård.

/Styrelsen