Hej!

Som läget ser ut just nu ang. Civid-19 så kommer vi att avvakta med årsmötet för räkenskapsår 2020 och hoppas att läget normaliserats till sensommaren/hösten.

Vi återkommer med datum!